Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa ustawodawca musi organizować dla swoich pracowników szkolenia okresowe BHP. Można odbywać je przez internet lub stacjonarnie w zależności od rodzaju stanowiska, możliwości i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Jeśli twoi podwładni pracują zdalnie, zdecyduj się na kurs online, podczas którego szkoleniowiec przekaże im wszystkie niezbędne informacje pozwalające na wykonywanie obowiązków służbowych w bezpiecznych i higienicznych warunkach. W innym przypadku instruktor może przyjechać do siedziby firmy, aby tam zorganizować szkolenie. Sprawdź, jak zgodnie z przepisami unikać ryzyka większości wypadków przy pracy.

W jakim celu przeprowadza się szkolenia okresowe BHP?

Ustawodawca wprowadził obowiązek organizowania szkoleń wstępnych i okresowych BHP, aby zmniejszać prawdopodobieństwo występowania w zakładach pracy niebezpiecznych zdarzeń mogących prowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pracownika. Pamiętaj o tym, że uchylanie się od organizowania regularnych kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skutkuje nałożeniem kary finansowej oraz konsekwencjami prawnymi. Niezależnie od tego, czy instruktor prowadzi szkolenie okresowe BHP przez internet, czy stacjonarnie, pracownicy muszą potwierdzić zdobytą wiedzę, wypełniając test. Dzięki temu masz pewność, że wiedza została utrwalona.

Najważniejsze szkolenia okresowe

Zależnie od branży, w której działasz, jak i określonego ryzyka występującego na różnych stanowiskach pracy, można wyróżnić m.in. następujące rodzaje szkoleń okresowych z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla:
•    pracodawców i kierowników,
•    pracowników fizycznych,
•    inżynierów i techników,
•    personelu biurowego,
•    osób wykonujących obowiązki w ramach tzw. służby BHP.
Pamiętaj, że rodzaj kursu wybierasz przy uwzględnieniu konkretnych zajmowanych stanowisk . Inne zasady obowiązują w przypadku osób wykonujących pracę umysłową, a inne w przypadku robotników. Sprawdź w dalszej części artykułu, jakie zasady obowiązują w tym zakresie.

Co ile lat szkolenie okresowe BHP?

Maksymalny okres między kolejnymi szkoleniami bhp różni się w przypadku poszczególnych stanowisk pracy. Najczęściej w kursach muszą uczestniczyć robotnicy, wykonujący prace szczególnie niebezpieczne. Dla nich musisz organizować zajęcia w formie instruktażu z instruktorem co rok. Zwykli pracownicy na stanowiskach robotniczych co 3 lata. Właściciele przedsiębiorstw, kierownicy, inżynierowie i technicy oraz członkowie służby BHP szkolą się co 5 lat, natomiast pracownicy administracyjno-biurowi muszą odbywać przeszkolenie co 6 lat w zakładach pracy, których kategoria ryzyka jest powyżej 3, biorąc pod uwagę wiodące PKD. W związku z tym powinieneś prowadzić regularnie ewidencję szkoleń BHP w firmie wraz z terminami kolejnych obowiązkowych kursów. Dzięki możliwości organizowania ich online można obecnie bezproblemowo organizować seminaria dla wszystkich wymienionych grup osobno bez potrzeby przygotowywania oddzielnego pomieszczenia, np. sali konferencyjnej czy szkoleniowej.

Czy szkolenia BHP muszą odbywać się stacjonarnie?

W większości przypadków spotkania, podczas których pracownicy poznają aktualne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą odbywać się przez internet. Wyjątek stanowią robotnicy wykonujący prace fizyczne, dla których musisz zorganizować kurs stacjonarny, ponieważ zgodnie z przepisami należy szkolić ich na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. Dla pozostałych osób możesz zorganizować wygodne dla wszystkich i praktyczne szkolenie online. Szkoleniowcy doradzą ci, dla których grup powinieneś zorganizować spotkanie w siedzibie firmy lub w innym miejscu wykonywania obowiązków służbowych, a którzy pracownicy mogą przeszkolić się zdalnie w internecie.

Sprawdź ofertę szkoleń BHP online!

Dzięki uczestnictwu w profesjonalnie zorganizowanych kursach BHP, stacjonarnych i online, zarówno ty jako pracodawca, jak i odpowiednie organy państwowe mają pewność, że zatrudnione w twojej firmie osoby znają aktualne przepisy prawne regulujące zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na naszej stronie internetowej znajdziesz atrakcyjną ofertę kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki którym zmniejszysz ryzyko wypadków i dopełnisz obowiązków prawnych. Sprawdź, które kursy BHP prowadzone przez naszych instruktorów będą idealne dla twojej firmy i skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Nowoczesna platforma BHP

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Praca zdalna, a bhp

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Normy dźwigania w pracy 2020

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Upały, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Temperatura w miejscu pracy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich