Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Instruktaż stanowiskowy jest prowadzony dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Jest to ważny element wprowadzenia na stanowisko pracy. Jego celem jest zapoznanie zatrudnionego z jego specyfiką i możliwym ryzykiem oraz zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Stanowi ono wprowadzenie do szkolenia wstępnego z zakresu BHP.

Szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy

Może przeprowadzić je osoba, która ma doświadczenie oraz uprawnienia pozwalające jej na poinstruowanie nowego kolegi. Informowanie o niebezpiecznych i szkodliwych warunkach pracy pozwala na wyeliminowanie wielu wypadków, które mogłyby nastąpić w przypadku braku tej wiedzy. Pracownik ma możliwość zapoznania się z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą obejmowanego stanowiska i wykorzystać ją w praktyce w celu minimalizowania ryzyka zawodowego. Sprawdź naszą ofertę i cennik szkoleń!

Dla kogo wstępne szkolenie i instruktaż?

Rozpoczęcie pracy w nowej firmie oznacza zawsze konieczność poznania specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz konkretnego stanowiska. W związku z tym zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny zostać przedstawione nowemu pracownikowi w pierwszych dniach w nowym miejscu. Szkolenie wstępne BHP może odbywać się online lub stacjonarnie, więc jako pracodawca masz możliwość wyboru jednej z tych dwóch form organizacji kursu. Dzięki zdalnemu spotkaniu z instruktorem twoi pracownicy mogą wybrać dogodny termin i uczestniczyć w nim np. podczas home office. Weryfikacja zdobytej wiedzy w tym wypadku również odbywa się przez internet. Po omówieniu wszystkich zagadnień osoby biorące udział w szkoleniu BHP muszą wypełnić test sprawdzający, czy zapamiętali wszystkie ważne informacje dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W naszym cenniku znajdziesz wszystkie dostępne opcje.

Kto może przeprowadzić szkolenie?

Omawiane szkolenia wstępne bhp może przeprowadzić osoba mająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pracy na danym stanowisku, m.in.:
•    pracodawca,
•    kierownik,
•    brygadzista.
To pracownicy dobrze znający jej specyfikę, którzy doskonale wyjaśnią nowozatrudnionemu, z jakimi zagrożeniami, ryzykiem i szkodliwymi warunkami będzie musiał się mierzyć. Dzięki temu można zwrócić uwagę na obszary, w których występuje szczególnie duże niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, aby nowy członek zespołu mógł zwracać na niego szczególną uwagę.

Ile trwa taki instruktaż i w jakiej formie może zostać przeprowadzony?

Długość trwania instruktażu stanowiskowego w ramach wstępnego szkolenia BHP powinna wynosić co najmniej 8 godzin lekcyjnych, a dla pracowników biurowych co najmniej 2 godziny. Powinno ono odbyć się przed rozpoczęciem wykonywania zadań służbowych i stanowić warunek dopuszczenia do pracy. Tego typu przeszkolenie powinno być organizowane dla każdej osoby, która rozpoczyna karierę na nowym stanowisku, w tym także dla zatrudnionych, którzy zmieniają zakres obowiązków. Oznacza to, że musisz przeszkolić lub zlecić takie szkolenie m.in. dla pracownika, który awansował w hierarchii firmy i będzie realizował inny zakres zadań. Jako pracodawca koniecznie przygotuj listę zatrudnionych z uwzględnieniem terminów kursów BHP, które odbyli i datami, do których powinni przejść kolejne przeszkolenie. Zaplanuj spotkanie online lub stacjonarne w zależności od tego, którą formę preferujesz. Dzięki temu unikniesz kar finansowych za niedopełnienie tego obowiązku, jeśli spóźnisz się ze szkoleniem wstępnym.

Szkolenia BHP online!

Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę kursów dla pracodawców i zatrudnionych. Koszt każdego szkolenia wstępnego i okresowego można znaleźć w cenniku. W portfolio firmy znajdziesz m.in. profesjonalne kursy dla:
•    członków służby BHP,
•    kadry administracyjno-biurowej,
•    pracowników oświaty,
•    lekarzy i pielęgniarek,
•    kierowców,
•    inżynierów i techników.
Sprawdź, które usługi są odpowiednie dla twojej firmy i skontaktuj się z nami. Prowadzimy kursy online i stacjonarnie – ty decydujesz, czy spotkamy się osobiście, czy przekażemy wam wiedzę przez internet. Dzięki testom końcowym mamy pewność, że uczestnicy przyswoili niezbędną wiedzę zapewniającą im odpowiedni poziom bezpieczeństwa w pracy.

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Praca zdalna, a bhp

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Normy dźwigania w pracy 2020

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Jak wybrać odpowiednią odzież ostrzegawczą?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Znaczenie szkoleń BHP dla pielęgniarek: co powinny obejmować i jak często się odbywać?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Nowoczesna platforma BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Upały, a bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

KursBHP - wypadek przy pracy

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?