Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Instruktaż stanowiskowy jest prowadzony dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Jest to ważny element wprowadzenia na stanowisko pracy. Jego celem jest zapoznanie zatrudnionego z jego specyfiką i możliwym ryzykiem oraz zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Stanowi ono wprowadzenie do szkolenia wstępnego z zakresu BHP.

Szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy

Może przeprowadzić je osoba, która ma doświadczenie oraz uprawnienia pozwalające jej na poinstruowanie nowego kolegi. Informowanie o niebezpiecznych i szkodliwych warunkach pracy pozwala na wyeliminowanie wielu wypadków, które mogłyby nastąpić w przypadku braku tej wiedzy. Pracownik ma możliwość zapoznania się z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą obejmowanego stanowiska i wykorzystać ją w praktyce w celu minimalizowania ryzyka zawodowego. Sprawdź naszą ofertę i cennik szkoleń!

Dla kogo wstępne szkolenie i instruktaż?

Rozpoczęcie pracy w nowej firmie oznacza zawsze konieczność poznania specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz konkretnego stanowiska. W związku z tym zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny zostać przedstawione nowemu pracownikowi w pierwszych dniach w nowym miejscu. Szkolenie wstępne BHP może odbywać się online lub stacjonarnie, więc jako pracodawca masz możliwość wyboru jednej z tych dwóch form organizacji kursu. Dzięki zdalnemu spotkaniu z instruktorem twoi pracownicy mogą wybrać dogodny termin i uczestniczyć w nim np. podczas home office. Weryfikacja zdobytej wiedzy w tym wypadku również odbywa się przez internet. Po omówieniu wszystkich zagadnień osoby biorące udział w szkoleniu BHP muszą wypełnić test sprawdzający, czy zapamiętali wszystkie ważne informacje dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W naszym cenniku znajdziesz wszystkie dostępne opcje.

Kto może przeprowadzić szkolenie?

Omawiane szkolenia wstępne bhp może przeprowadzić osoba mająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pracy na danym stanowisku, m.in.:
•    pracodawca,
•    kierownik,
•    brygadzista.
To pracownicy dobrze znający jej specyfikę, którzy doskonale wyjaśnią nowozatrudnionemu, z jakimi zagrożeniami, ryzykiem i szkodliwymi warunkami będzie musiał się mierzyć. Dzięki temu można zwrócić uwagę na obszary, w których występuje szczególnie duże niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, aby nowy członek zespołu mógł zwracać na niego szczególną uwagę.

Ile trwa taki instruktaż i w jakiej formie może zostać przeprowadzony?

Długość trwania instruktażu stanowiskowego w ramach wstępnego szkolenia BHP powinna wynosić co najmniej 8 godzin lekcyjnych, a dla pracowników biurowych co najmniej 2 godziny. Powinno ono odbyć się przed rozpoczęciem wykonywania zadań służbowych i stanowić warunek dopuszczenia do pracy. Tego typu przeszkolenie powinno być organizowane dla każdej osoby, która rozpoczyna karierę na nowym stanowisku, w tym także dla zatrudnionych, którzy zmieniają zakres obowiązków. Oznacza to, że musisz przeszkolić lub zlecić takie szkolenie m.in. dla pracownika, który awansował w hierarchii firmy i będzie realizował inny zakres zadań. Jako pracodawca koniecznie przygotuj listę zatrudnionych z uwzględnieniem terminów kursów BHP, które odbyli i datami, do których powinni przejść kolejne przeszkolenie. Zaplanuj spotkanie online lub stacjonarne w zależności od tego, którą formę preferujesz. Dzięki temu unikniesz kar finansowych za niedopełnienie tego obowiązku, jeśli spóźnisz się ze szkoleniem wstępnym.

Szkolenia BHP online!

Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę kursów dla pracodawców i zatrudnionych. Koszt każdego szkolenia wstępnego i okresowego można znaleźć w cenniku. W portfolio firmy znajdziesz m.in. profesjonalne kursy dla:
•    członków służby BHP,
•    kadry administracyjno-biurowej,
•    pracowników oświaty,
•    lekarzy i pielęgniarek,
•    kierowców,
•    inżynierów i techników.
Sprawdź, które usługi są odpowiednie dla twojej firmy i skontaktuj się z nami. Prowadzimy kursy online i stacjonarnie – ty decydujesz, czy spotkamy się osobiście, czy przekażemy wam wiedzę przez internet. Dzięki testom końcowym mamy pewność, że uczestnicy przyswoili niezbędną wiedzę zapewniającą im odpowiedni poziom bezpieczeństwa w pracy.

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Praca zdalna, a bhp

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Nowoczesna platforma BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Normy dźwigania w pracy 2020

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Upały, a bhp

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

KursBHP - wypadek przy pracy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?